اجرای سقف ویلا:برای مسقف کردن ویلا ها با طرح شیبدار از مرحله ستون ودیوار به بعد با اجرای سازه های اهن وچوب خرپا وتیرریزی به صورت تک شیب ودوشیب وچند ضلعی با عایق پشم شیشه وبدون عایق با پوشش ورقهای مختلف طرح سفال .سینوسی ذوزنقه پرچین دکرا  اردواز کینگستون وغیره….وبا قاب نما لمبه فلزی دور ویلا رنگی وروغنی سقف ویلا ساخته میشود پیمانکاری بهسازان برای اجرای هر طرح برای ویلا در همه جای ایران اعلام امادگی داردvilavila 2vila 1