مزایای خرید ورق ایرانیت :
مناسب جهت اجرا در کليه سطوح افقي ، عمودي ، و شيب دار اعم از فلزي ، چوبي ، سيماني، ايرانيت ، و بام هائي که قبلا بوسيله روکش هاي ديگر عايق بندي شده اند مانند ايزوگام ، آسفالت، قير و گوني و …..