مزاياي خرید ورق پلي کربنات :
۱- تنوع ساختاري ورق هاي پلي كربنات امكان استفاده از آن را بر روي هر نوع سازه و در جوار هر نوع مصالح ساختماني به راحتي فراهم نموده است و كاربردهاي وسيعي را ايجاد مي كند.
۲- تنوع رنگ اين ورق ، قابليت سايه پذيري و عبور نور آن را به ميزان ۳۵ تا ۸۲ درصد امكان پذير مي نمايد كه از نظر طراحي و هماهنگي با رنگ ساير مصالح از گستردگي خاص برخوردار مي باشد.
۳- عوامل جوي مانند طوفان و تگرگ و حوادث طبيعي مانند زلزله از مهم ترين عوامل در تعيين و انتخاب مصالح ساختماني مناسب مي باشد كه با توجه به شفافيت و ضربه پذيري و مقاوم بودن ورق پلي كربنات ، استفاده از اين ورق در ليست مصالح ساختماني بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده است.
۴- سبك بودن وزن ورق پلي كربنات علاوه بر عدم تحميل وزن اضافه به سازه موجود كه خود عامل بسيار مهم در مورد مقاومت در برابر زلزله نيز مي باشد ، در حمل و نقل آن نيز نقش به سزايي دارد چه امكان انتقال آن در تعداد بسيار با وزن بسيار كم از هزينه متعلقه و تردد مربوط به آن مي كاهد.
۵- با توجه به مسئله عدم تبادل حرارتي ، كاهش هزينه انرژي در فصول مختلف چشمگير است كه اين خود در مناطق سردسير و گرمسير و يا حتي معتدل با توجه به اهميت بهينه سازي ميزان مصرف سوخت و انرژي الكتريكي از مهمترين خصوصيات اين ورق مي باشد.
۶- سر و صدا و مزاحمت حاصل از آن هميشه از عوامل مهم در تأمين فضاهاي امن از نظر مزاحمت صوتي بوده است . ورق پلي كربناتبا ضخامت ها و لايه هاي مختلف عامل موثر در تأمين اينگونه فضاها مي باشد.
شرکت بهسازان در زمینه فروش پلی کربنات بهترین ها و متنوع ترین ها را به مشتریان عزیز ارائه می دهد

فروش پلی کربنات-02
فروش پلی کربنات-01