خرپا:

در ساخت خرپا فرض می شود که اعضا در انتهای خود به اعضای دیگر لولا شده اند، بنابراین شکل مثلثی تنها شکی پایدار خواهد بود.درساخت خر پا مطالعه شده است که خرپای مثلثی تحت تاثیر نیروی وارد آمده تغییر شکل نمی دهد مگر این که یکی از اعضای آن خم شده یا بشکند. شبکه هایی که به صورت چهار عضو یا بیشتر باشند، پایدار نیستند و تحت تاثیر نیروهای موثر فرو می ریزند. این شکل ها بدون این که در طول و اندازه اعضای آن ها تغییری رخ دهد، تغییر فرم می دهند.
کاربرد ساخت خرپا :
ساختمانهاي که توسط خر پا درست شده اند در مقابل نيروهاي وارد آمده مقاومت بسياري دارند.از لحاظ اقتصادي نيز ساخت خر پا در ساختمان مقرون به صرفه است . بعضي از ماشينهاي سنگين ،مثل جرثقيلها،نيز از خرپا استفاده مي شود. ساخت خرپا ضمن داشتن مقاومت زياد،از نظر وزن سبك هست. استخوان بندي بال بعضي از پرندگان كه براي پرواز بايد سبك باشند،به صورت خرپا تكوين يافته است .اسكلت بندي هواپيماها را نيز به همين علت از نوع خرپا انتخاب مي كنند.
اجزا و عواملی که در ساخت خر پا موثر هستند :
نيروي وارد از لاپه
عضو قطري
عضو قا ئم
وتر بالايي (كنش)
وتر پاييني (عضو مورب زرين)
وتر بالايي(عضو مورب بالايي)

خرپاباطرح های مختلفی :تک شیب.دوشیب مثلثی.چهار شیب (کلبه ای) در ابعاد وارتفاع مختلف قابل اجرا میباشد

پیمانکاری بهسازان درزمینه ساخت ونصب واجرای خرپا اعلام امادگی میکند

 09122714743 (2)09122714743 (3)09122714743 (4)09122714743 (6)09122714743 (7)09122714743 (8)09122714743 (9)09122714743 (10)09122714743 (11)09122714743 (12)09122714743 (13)09122714743 (14)09122714743 (15)09122714743