091271474309122714743 (16)09122714743 (17)09122714743 (18)[

اجرا و نصب خرپا :سازه ای که به شکل های مختلف برسقف ویلاها انباری ها و پارکینگ ها وغیره به شکل شیب دار با پروفیل و با اتصال جوش و برش انجام می گیرد.برای اجرا و نصب خرپا که از جنس فلز می باشد پس از ساخت، باید به نحو مناسبی رنگ آمیزی شود، همچنین باید دقت نمود که بال بالایی لایه های فلزی در یک شیب و در یک صفحه فرضی قرار گیرند. فاصله لایه ها، باید متناسب با ابعاد ورقها انتخاب شود. در سقفهای با خرپای فلزی، باید خرپاها لااقل در یک طرف کاملاً به کلاف بتن آرمه بسته شوند، برای این کار باید قبلاً پیچهای لازم برای اتصال در داخل کلاف بتنی قرار داده شود.
برای اجرا و نصب خرپا که از جنس چوب می باشد چوب مورد مصرف در خرپا چوبی، باید مقداری رطوبت داشته باشد. اعضای مختلف خرپای چوبی در تمام نقاط اتصال باید با پیچ و مهره و یا اسکوپهای فولادی محکم به یکدیگر بسته شوند (میخ نمودن ساده این اضلاع به یکدیگر کافی نمیباشد). تمامی سطوحی که با مصالح بنایی تماس دارند، باید برای محافظت در مقابل رطوبت با قیر، قطران یا مواد مناسب دیگری که مورد تصویب دستگاه نظارت باشد، اندود گردند. در اجرا و نصب خرپا چوبی محل تماس با مصالح بنایی یا بتن در تکیه گاه ها باید یک لایه مقوای قیراندود، نئوپرین و یا مصالح مشابه آن قرار داده شود. در اجرا و نصب خرپا چوبی باید امکان تهویه فراهم باشد تا از پیدایش قارچ و سایر آفات چوب جلوگیری شود.
در اجرا و نصب خرپا جفت کردن قطعات مختلف باید با اصول فنی صورت گیرد. میخهای لاپه باید از تمام ضخامت لاپه گذشته و به مقدار لازم در عضو فوقانی خرپا فرو روند. در ساختمانهای چوبی که در معرض برف و باران واقع میشوند، باید شکل خارجی بنا طوری باشد که آب باران به سرعت جریان یافته و تخلیه شود. خرپاهای چوبی متوالی، باید به وسیله اعضای ضربدری در جهت عمود بر سطح خرپا با یکدیگر مرتبط باشند.

خرپا یکی از سازه های ساختمانی است که دربرابر جریانات جوی استقامت زیادی دارد

شرکت بهسازان با داشتن کادر مجرب آماده ارائه بهترین خدمات در زمینه اجرا و نصب خر پا به مشتریان محترم می باشد.