اجرا و نصب پیشانی ساختمان برای اجرای نمای دورساختمان و بر روی پنجره های ساختمان که با زیر سازی آهن و چوب به اوریب و قاب مثلثی برای زیبایی ساختمان و حفاظت از پنجره ها درمقابل باد و باران با ورق های پرچین سفال و نما و لمبه استفاده میشود.
اجرا و نصب پیشانی ساختمان یا آپارتمان در واقع اصطلاحی است که پوشش کاران سقف های شیبدار برای پوشش نوار بالای ساختمان ها انتخاب کرده اند. نصاب های محترم نام به جا و مناسبی را انتخاب کرده اند زیرا این سازه در نقطه ای از ساختمان نصب می شود که به مانند پیشانی انسان می باشد. پیشانی آپارتمان با سازه های فلزی اجرا می شوند و معمولا در زمانی که نصب نمای ساختمان تمام می شود نوبت اجرا و نصب پیشانی ساختمان می باشد. بهتر است در زمان ذکر شده اجرا و نصب پیشانی ساختمان انجام شود زیرا اجرای این سازه نیازمند داربست می باشد و در صورتی که در زمان نصب شده اجرا نشود هزینه نصب مجدد داربست باید پرداخت شود، دلیل دیگر پیشنهاد ما برای اجرا در زمان یاد شده آن است که باید نمای سنگ یا کامپوزیت یا هر چیز دیگر اجرا شود و به لبه بالای ساختمان برسد سپس پیشانی نصب شود، زیرا باعث یکپارچگی و زیبایی دو چندان در نمای ساختمان می شود.
ورق طرح سفال پرچین به دلیل آنکه نصب آجری مانند دارد و طرح ریزی دارد نمای بسیار زیبایی می تواند در پیشانی ساختمان داشته باشد زیرا که پیشانی ساختمان ها در ابعاد با عرض زیاد و ارتفاع کم اجرا می شوند، استفاده از محصولاتی که طرح ریز و چینش آجری داشته باشد بسیار مهم است. بافت آجری به دلیل آن است که پس از نصب سقف نمایی یکپارچه ارائه می دهد و خطوط بین محصولات نمایان نخواهد شد. شرکت بهسازان در زمینه اجرا و نصب پیشانی ساختمان آماده همکاری با مشتریان عزیز می باشد.

پیشانی ساختمان-0017
اجرا و نصب پیشانی ساختمان-01