اجرا و نصب فلاشینگ نما که اغلب جهت آب بندی نمای ساختمان، فینیشینگ نهایی سطوح نمای ساختمان و پنجره ها و پنهان نمودن سازه شیروانی به کار می رود.در اجرا و نصب فلاشینگ با توجه به اهداف طراح، طرح و پروفیل فلاشینگ و وظیفه و عملکرد آن از انواع مختلف ورق های روغنی ، سیاه ، گالوانیزه و گالوانیزه رنگی در ضخامت های دلخواه قابل استفاده است. اجرا و نصب فلاشینگ را می توان به دو دسته کلی فلاشینگ نمای شیروانی و فلاشینگ پنجره ( یا فلاشینگ بام و درپوش سقف) طبقه بندی نمود.
از جمله مزایای اجرا و نصب فلاشینگ نمای شیروانی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
پنهان نمودن خرپای شیروانی
جلوگیری از پیچیدن باد در سازه که ممکن است سبب جدا شدن ورق شیروانی از سازه گردد.
ایجاد نمای زیبا در زیر سقف شیروانی
آب بندی مناسب در انتهای سقف شیروانی

ساخت و نصب قرنیز و فلاشینگ با ورق های روغنی ، گالوانیزه در ابعاد و شکل های مختلف برای کاربرد های متفاوت اجرا می گردد. اجرا و نصب قرنیز بر روی لبه دیوارهای منتهی به پشت بام به ابعاد دیوارها چندضلعی با ورق های (گالوانیزه-رنگی-روغنی ) باشکل های مختلف که مانع نفوذ آب و رطوبت به دیوار وساختمان می باشد ، که با اتصال های مختلف بر روی دیوار ( آهن کشی با پروفیل و رول پلاک ) انجام می گردد ،که بر عمر مفیددیوار و ساختمان می افزاید.شرکت بهسازان در زمینه اجرا و نصب قرنیز آماده همکاری با مشتریان عزیز می باشد.
شرکت بهسازان در زمینه اجرا و نصب شیروانی آماده همکاری با مشتریان عزیز می باشد.

اجرا و نصب فلاشینگ-02
اجرا و نصب فلاشینگ-01