نصب دیوار و حفاظ با ورق شیروانی:در محیط کارگاهی به حفاظت از محیط وابزاز کارومصالح با اهن گشی پروفیل وپوشش ورقهای شیروانی که در عرض و طول مختلف به حالت عمودی نصب وبه امنیت وزیبایی محل کار میافزاید

ودربعضی مواقع برای دیوارهای اصلی کارگاهها وکارخانه هاوجدا کردن تفکیک کردن محیط های صنعتی ومسکونی به عنوان دیوارازورقهای شیروانی ساندویچ پانل که عایق حرارتی  رطوبتی صوتی وحفاظتی استفاده میشود.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]