اجرا و نصب آب رو محیط اطراف خانه شما را پاکیزه نگه می‌دارند و آب کثیف را به دور از خانه‌تان هدایت می‌کنند. بنابراین، اجرا و نصب آب رو مناسب در محل اقامت‌تان ضروری است.آب رو باران، که هم چنین به آن ناودان نیز می‌گویند، عمدتاً مسئول تخلیه آب باران از سقف خانه یا آپارتمان شما است و اجرا و نصب آب رو صحیح امری است ضروری. این کار مانع از ایجاد بوی کثیف آب راکد باران در اطراف‌تان می‌شود و خانه‌تان را تمیز نگاه می‌دارد.
آبرو که به شکل های لندنی (کاسه ای) جعبه ای و آبرو وسط با جنس های مختلف ورق های گالوانیزه رنگی روغنی که با اتصال های پیچک پرچ و جوش برای جمع آوری آب های سالن های شیب دار سوله و سقف های ویلایی اجرا می گردد.شرکت بهسازان در زمینه اجرا و نصب آب رو آماده همکاری با مشتریان عزیز می باشد.

آب رو-013
آب رو-004