کینگستون:

در چهار طرح مختلف ودر بیش از دوازده رنگ با لایه های سنگریزه و کریستال تولید میشود

۱:طرح شینگل

۲:طرح رومن

۳:طرح کلاسیک ۱

۴:طرح کلاسیک۲

از ورقهای کینگستون برای پوشش سقف ویلا.منازل مسکونی .سردرب.الاچیق.پیشانی ساختمان……