اجرا و نصب ورق ايرانيت با بكار بستن اصول و فنون زير انجام پذير مي باشد :
۱ -پوشش ها : مقداري از سطح پوشش ورق ميباشد كه در نصب زيرورق هاي بعدي قرار ميگيرد . پوشش بر دونوع است
* پوشش طولي
مقدار پوشش طولي هميشه نيم موج است و به هيچ وجه تابع طول ورق ، شيب ، فاصله تيرريزي و ساير عوامل نميباشد.
* پوشش عرضي
مقدار پوشش عرضي تابع منطقه ، از نظر عوامل جوي و شيب سقف ميباشد .حد اقل آن ۲۰ سانتيمتر و حد اكثر آن ۲۵ سانتيمتر است .در مناطقي كه ميزان بارندگي زياد است و يا شيب كمتر از ۳۰ %تعيين شده پوشش عرضي تا ۲۵ سانتيمتر در نظر گرفته ميشود ولي اگر در مناطق خشك و همچنين در كليه مناطق اگر شيب از ۳۰ %بيشتر باشد اندازه پوشش عرضي را ۲۰ سانتيمتر در نظر ميگيرند .
۲ -برش گوشه ها
در اجرا و نصب ورق ايرانيت را به طريق برش گوشه ها نصب ميكنند در اين روش در فصل مشترك ۴ ورق گوشه ۲ ورق وسط در يك سطح قرار گرفته و از به وجود آمدن ۴ لايه روي هم چلوگيري ميشود
۳ -جهت نصب ورق
هميشه در اجرا و نصب ورق ایرانیت جهت نصب ورق در خلاف جهت وزش باد ميباشد. براي نصب ورقها بهتر است كليه عمليات آماده كردن ورق در سطح زمين انجام گيرد و ورق آماده شده براي نصب به روي سقف حمل شود .
۴ -گيره هاي نصب
*گيره مخصوص Z و نبشي
*گيره مخصوص لوله
*گيره مخصوص قوطي و تير آهن و ناوداني
۵-زير سازي ورقهاي ايرانيت
در اجرا و نصب ورق ایرانیت در قسمت زير سازي ورق ايرانيت موارد زير بايد رعايت شود :
* شيب سقف متناسب با شرايط محل مصرف و ميزان بارندگي منطقه تعيين ميشود.
*قابها كاملاٌ با هم موازي و بدون اختلاف ارتفاع باشند و متناسب با فاصله آنها از يكديگر و در نظر گرفتن بارهاي زنده و مرده تيرچه مناسب انتخاب شود.
در شرکت بهسازان معمولا اجرا و نصب ورق ایرانیت برای پوشش سقف سوله ، سالن ها ، پارکینگ و… ازآن استفاده می شود. برای اجرا و نصب ورق ایرانیت ۴ الی ۶ عدد کرپی واشربندی نیازاست. اجرا و نصب ورق ایرانیت دررنگ های متنوع سفید ، زرد شیری و صدفی وجودداردکه با وزن های متغیروجود دارد.

اجرا و نصب ورق ایرانیت-02
اجرا و نصب ورق ایرانیت-01