اجرای سقف ویلا:برای پوشش سقف ویلاها بعد از مرحله ستون ودیوارچینی با طرح سقف شیبداربر سقف ویلا ها با سازه اهن کشی وچوب با خرپا وتیریرزی در مرحله بعد با عایق حرارتی ورطوبتی با پشم شیشه وغیره …وبا پوشش سقف باورقهای مختلف برای سقف ویلا از نوع گالوانیزه ورنگی واز طرحهای ورق اردواز سینوسی ذوزنقه

پرچین دکرا وکینگستون و…برای سقف ویلا استفاده میشود پیمانکاری بهسازان برای اجرای هر نوع طرح  سقف ویلا اعلام امادگی میکند


vila
vila 2vila 1